Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

Ośrodek Dzienny dla Dzieci

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Poradnia Logopedyczna

Aktualności

Szanowni Państwo, ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego wszystkie poradnie Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego zawieszają działalność od 16.03.2020.do odwołania.

W przypadkach wymagąjacych pilnej konsultacji lekarskiej,związanej z prowadzoną terapią, uruchamiamy (od 02.04.2020)poradę telefoniczną w każdy czwartek od 8-10  tel .12 421 68 62

Pacjenci Poradni Psychologicznej dla Dzieci mogą korzystać z teleporad po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu .

Utrzymujemy stały dyżur informacyjny codziennie w godz. od 9-14  tel. 12 421 68 62

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z siedzibą w Krakowie,  ul. Prochowa 12 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000133074 oraz do Rejestru Wojewody Małoplskiego pod numerem 000000006291

 Prosimy uprzejmie o przekazanie 1% podatku-KRS 0000133074, Wasz 1% podatku znaczy dla nas tak wiele - dziękujemy!

 

  • Kursy MFDR
  • Usłgi odpłatne

 

    Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa pierwszy - trzeci rok życia 29. - 31.05.2020

    Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa trzeci- szósty rok życia       

                                                   Więcej informacji: www.prochowa.pl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

W ramach działaności Towarzystwa Krakowskiego Osrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego istnieje możliowść odpłanych usług medycznych realizowanych w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego:

1. Porada lekarska specjalistyczna 120,-

2. Terapia psychologiczna - wizyta diagnostyczna 150,-

3. Psychoterapia indywidulana - kolejne wizyty 120,- (50-60 min.)

4. Terapia psychologiczna rodzinna 150,- (50-60 min.)

5. Rehabilitacji ruchowa 60 min.  100,-

6. Rehabilitacji ruchowa 60min. - karnet 4 zajęcia 380,- (60 min.x4)

7. Rehabilitacji ruchowa 45 min. 85,-

8. Rehabilitacji ruchowa 45 min. - karnet 4 zajęcia 320,- (45 min.x4)

9. Terapia logopedyczna 60 min. 75,-

10. Terapia logopedyczna 60 min. - karnet 4 zajęcia 280,- (60 minx4)

11. Terapia logopedyczna 45 min. 65,-

12. Terapia logopedyczna 45 min. - karnet 4 zajęcia 240,- (45 min.x4)

13. Terapia logopedyczna 30 min. 45,-

14. Terapia logopedyczna 30 min. - karnet 4 zajęcia 160,- (30 min.x4)

w górę