Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

Ośrodek Dzienny dla Dzieci

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Poradnia Logopedyczna

Aktualności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z siedzibą w Krakowie,  ul. Prochowa 12 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000133074 oraz do Rejestru Wojewody Małoplskiego pod numerem 000000006291

 

Od 1.11.2018. wznawiamy świadczenie usług w Poradni Psychologicznej dla Dzieci w ramach kontraktu z NFZ - zapraszamy!

Istnieje również możliwość usług odpłatnych - tel.12 4216862

 

  • Kursy MFDR

     Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa pierwszy - trzeci rok życia 18.10.-20.10. 2019.

                                                                                                        Zapraszamy!

     Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa trzeci- szósty rok życia       

         

 

                                                   Więcej informacji: www.prochowa.pl

w górę