Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci

Ośrodek Dzienny dla Dzieci

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Poradnia Logopedyczna

Aktualności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z siedzibą w Krakowie,  ul. Prochowa 12 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000133074 oraz do Rejestru Wojewody Małoplskiego pod numerem 000000006291

 

Oferta pracy dla psychologa w ramach Osrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretariat@korwr.pl

 

  • Kursy MFDR

     Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa pierwszy - trzeci rok życia 20. - 22.03.2020

                                                                                                       

     Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa trzeci- szósty rok życia       

         

 

                                                   Więcej informacji: www.prochowa.pl

w górę