KRAKOWSKI OŚRODEK REHABILITACJI
WIEKU ROZWOJOWEGO

Strona głównaAktualności


Aktualności

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z siedzibą w Krakowie,  ul. Prochowa 12 wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000133074 oraz do Rejestru Wojewody Małoplskiego pod numerem 000000006291

  • Kursy MFDR
  • Usłgi odpłatne

    Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa pierwszy - szósty rok życia

                                                                                       25.06.2021 - 27.06.2021  Więcej informacji: www.prochowa.pl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

W ramach działaności Towarzystwa Krakowskiego Osrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego istnieje możliowść odpłanych usług medycznych realizowanych w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego:

1. Porada lekarska specjalistyczna 120,-

2. Terapia psychologiczna - wizyta diagnostyczna 150,-

3. Psychoterapia indywidulana - kolejne wizyty 120,- (50-60 min.)

4. Terapia psychologiczna rodzinna 150,- (50-60 min.)

5. Rehabilitacji ruchowa 60 min.  100,-

6. Rehabilitacji ruchowa 60min. - karnet 4 zajęcia 380,- (60 min.x4)

7. Rehabilitacji ruchowa 45 min. 85,-

8. Rehabilitacji ruchowa 45 min. - karnet 4 zajęcia 320,- (45 min.x4)

9. Terapia logopedyczna 60 min. 75,-

10. Terapia logopedyczna 60 min. - karnet 4 zajęcia 280,- (60 minx4)

11. Terapia logopedyczna 45 min. 65,-

12. Terapia logopedyczna 45 min. - karnet 4 zajęcia 240,- (45 min.x4)

13. Terapia logopedyczna 30 min. 45,-

14. Terapia logopedyczna 30 min. - karnet 4 zajęcia 160,- (30 min.x4)

w górę