KRAKOWSKI OŚRODEK REHABILITACJI
WIEKU ROZWOJOWEGO

Strona głównaO nas


O nas

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (KORWR) jako centrum profilaktyki i zaburzeń rozwojowych u niemowląt i dzieci prowadzi wczesną diagnostykę i terapię zaburzeń rozwojowych w okresie decydującym tj. od urodzenia do 6. miesiąca życia – dotyczy to zwłaszcza dzieci z grupy ryzyka :       

 • urodzone z nieprawidłowej ciąży (np. podtrzymywanej farmakologicznie)
 • urodzone z ciąży mnogiej – bliźniaki, trojaczki
 • wcześniaki
 • niemowlęta dystroficzne – o niskiej wadze urodzeniowej
 • po przebytym urazie okołoporodowym (np. wylew śródczaszkowy, niedotlenienie centralnego układu nerwowego)
 • z porażeniem nerwów obwodowych (np. okołoporodowe porażenie splotu barkowego, nerwu twarzowego)
 • z wrodzonymi wadami układu nerwowego centralnego i obwodowego (np. wodogłowie, przepuklina oponowo–rdzeniowa)
 • z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. skolioza osteogenna, arthrogrypoza, deformacje stóp, kręcz, dysplazja      neurogenna stawów biodrowych)
 • z wrodzonym schorzeniami mięśni – myopathie
 • z zaburzeniem centralnej koordynacji nerwowej, które stanowi formę przejściową przed wystąpieniem mózgowego porażenia
  dziecięcego
 • z wrodzonymi zespołami zaburzeń rozwojowych genetycznie
  uwarunkowanymi (np. zespół Downa)

Po upływie 1.roku życia działania profilaktyczne nie dają oczekiwanych efektów tzn. normalizacji rozwoju, ponieważ po 6. miesiącu życia wszelkie deficyty rozwojowe utrwalają się w funkcji układu nerwowego i odwrócenie zagrożenia niepełnosprawnością psycho – ruchową staje się niemożliwe lub bardzo trudne.


Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego jako placówka pionierska w Polsce został utworzony w styczniu 1990 roku na wzór Monachijskiego Centrum Dziecięcego (Kinderzentrum Muenchen) kierowanego przez światowej sławy pediatrę, eksperta WHO prof. dr h. c. mult. Theodora Hellbruegge.

 

Prof. Hellbruegge z polskim wydaniem jego książki "Pierwsze 365 dni w życiu dziecka" przetłumaczonej przez dr M.K. Drewniak  w 1993 r.

Fachowy personel KORWR został wyszkolony w Monachium dzięki finansowej pomocy Aktion Sonnenschein, utworzonej przez prof.Hellbruegge aby umożliwić stałe szkolenie specjalistów z dziedziny rehabilitacji dziecięcej tj. lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów.
W 1990 roku została powołana wspólnie z prof.Hellbruegge Fundacja „Promyk Słońca”- na wzór niemieckiej „Aktion Sonnenschein”, której pierwszym prezesem została dr med. Maria K. Drewniak, założycielka Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.
Dr med. Maria K. Drewniak jako docent Internationale Akademie fuer Entwicklungsrehabilitation (Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego) w Monachium prowadzi kursy dla specjalistów z tej dziedziny w Polsce i 18-tu krajach od Indii, Rosji, Turcji, USA po Meksyk.

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego został uznany przez prof. Hellbruegge jako siostrzane Centrum oparte i wzorowane na Monachijskim Centrum Dziecięcym (Kinderzentrum Muenchen).

Prof.Theodor Hellbruegge opracował  i wprowadził do praktyki nowatorski system wczesnej diagnostyki i terapii zaburzeń rozwoju psycho-ruchowego u niemowląt i małych dzieci pod nazwą Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) – obejmuje on okres rozwoju od urodzenia do 6.roku życia. Ten model wczesnej profilaktyki i terapii zaburzeń rozwojowych został uznany przez WHO jako wzorcowy i rozpowszechniony na całym świecie.
Prof. Hellbruegge sprowadził do Monachium dr Vaclava Vojtę i umożliwił mu rozwinięcie jego metody rehabilitacji opartej na stymulacji wrodzonych odruchów lokomocyjnych.

Metoda Vojty – metoda wczesnego rozpoznawania i leczenia zaburzeń rozwoju ruchowego, którą do Polski sprowadziła już w roku  1987 dr med. specjalista pediatrii i rehabilitacji Maria K. Drewniak stanowi podstawową część profilaktyki dysfunkcji rozwoju psycho – ruchowego.
Modyfikacja pediatryczna tej metody daje bardzo korzystne efekty terapeutyczne – jest całkowicie bezbolesna   i łatwo wykonalna przez rodziców w warunkach domowych.
Aby przynosiła korzyści rozwojowe, musi być wykonywana 3 - 4 razy dziennie od 5 - 10 minut.


 

dr Maria K. Drewniak bada małego pacjenta

 

w górę