KRAKOWSKI OŚRODEK REHABILITACJI
WIEKU ROZWOJOWEGO

Strona głównaKursy i zajęcia


Kursy i zajęcia

KURSY

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia.

                      

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – trzeci, czwarty, piąty i szósty rok życia.

Program kursów realizuje założenia ustawy o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka.
Celem kursu jest zapoznanie się z metodą diagnostyki i terapii rozwoju dziecka od pierwszego do szóstego roku życia.

Więcej informacji na temat najbliższego kursu www.prochowa.pl

ZAJĘCIA DODATKOWE

 


                      Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat
                              w Poradni Psychologicznej dla Dzieci (odpłatne)


  Jeśli Twoje dziecko ma problemy z:

 • nawiązaniem kontaktu z innymi dziećmi
 • poznawaniem siebie i swoich potrzeb
 • poczuciem pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • poczuciem bezpieczeństwa
 • oraz jeśli chcesz wspomóc rozwój dziecka (usprawnienie funkcji psycho – ruchowych,rozwijanie zachowań społecznych, kontrolowanie własnego zachowania)

                            zapraszamy do udziału w zajęciach ogólnorozwojowych!

Cele zajęć:

 

 • rozwojowe – mające na uwadze wspomaganie prawidłowego tempa rozwoju dzieci, tj. harmonijnego funkcjonowania sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej
 • edukacyjne – ułatwiają nabywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz sprawności dzieci
 • terapeutyczne – wzmacnianie poszczególnych sfer rozwoju

Metody terapeutyczne stosowane podczas zajęć:

 • Metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Integracja Sensoryczna
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Psychopedagogika działań twórczych K. Szmidt

 Dodatkowym atutem zajęć jest:

 • możliwość pracy, współdziałania w małej grupie, integracja z innymi osobami
 • brak przymusu i rywalizacji
 • dobrowolność i brak negatywnych ocen
 • prostota, naturalność, uniwersalność ćwiczeń
 • przeżycie przyjemnych doznań, pozytywnych emocji i radosnej zabawy

 

Organizacja zajęć:


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – 60 minut


Zajęcia prowadzą doświadczeni psychologowie i logopedzi – pracownicy Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

Więcej informacji na temat aktualnie prowadzonych zajęć www.prochowa.pl

w górę