O nas

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (KORWR) od ponad 30 lat obejmuje opieką wielospecjalistyczną dzieci z tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zagrożone niepełnosprawnością i niepełnosprawne. Stosowany przez nas system diagnostyczno-terapeutyczny oparty jest na naukowo opracowanych metodach, autorstwa światowej sławy specjalistów, wśród nich pediatry prof. Theodora Hellbruegge i neurologa prof. Vaclava Vojtę w Centrum Dziecięcym w Monachium. Wspomniane metody po raz pierwszy zostały wprowadzone do praktyki pediatrycznej w Polsce dzięki działalności specjalisty pediatrii i rehabilitacji medycznej dr prof. h.c. Marii Drewniak, założyciela i wieloletniego dyrektora KORWR.

Wczesna diagnostyka i rehabilitacja rozwojowa

Główną dziedziną naszej pracy jest tzw. Profilaktyka Trzeciorzędowa polegająca na wczesnej diagnostyce i stymulacji rozwoju niemowląt.

 • Wczesna diagnostyka i terapia oznacza rozpoczęcie działań w okresie pierwszego półrocza życia (optymalnie 2-4 msc. życia), w tzw. okienku „terapeutycznym”. Jest to unikalny okres w życiu człowieka, w którym dzięki zjawisku plastyczności ośrodkowego układu nerwowego stymulacja jest najbardziej skuteczna i daje szansę na normalizację rozwoju.
 • Diagnoza małych dzieci ma charakter całościowy, uwzględniający zarówno ruchowy jak i psychologiczny aspekt rozwoju. Cennym narzędziem umożliwiającym takie spojrzenie na rozwój jest Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (Hellbruegge).
 • Od 1993 roku prowadzimy szkolenia w zakresie wczesnej diagnostyki i terapii dzieci wg Modelu Monachijskiego. Szkolenia w ramach współpracy z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium objęły już specjalistów z 19 krajów świata: od Indii,Turcji, Kazachstanu, Kirgistanu przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aż po USA, Kanadę i Meksyk.


Więcej...


Fakty

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego powstał w 1990r. jako pionierska placówka tego typu w Polsce. Od początku nasza praca opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami, których zaangażowanie jest nieodzowne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Jesteśmy pierwszym Ośrodkiem w Krakowie wyposażonym w system PRAGMA. Działanie KORWR charakteryzuje także kilka poniższych stastystyk.

Małych pacjentów przyjmowanych w Ośrodku średnio w ciągu roku

Konsultacje i porady udzielane codziennie rodzicom i ich dzieciom

Godzin dostępności naszych specjalistów w całym roku

Pracowników Ośrodka lekarzy, terapeutów i innych specjalistów

Pragma System

Od kwietnia 2024 r. nasi mali pacjenci mogą korzystać z rehabilitacji na systemie PRAGMA. Zakup tego systemu dla naszego Ośrodka sfinansowano w całości ze środków Fundacji ORLEN dla Pomorza. Montaż urządzenia i przeszkolenie personelu odbyło się w marcu 2024 r.
Pragma System to sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony dla usprawnienie wielu potrzebujących pacjentów, zwłaszcza cierpiących na przewlekłe choroby neurologiczne i metaboliczne (np. SMA, SLA, SM).
Zastosowano w nim elastyczny system odciążania z użyciem gum tubingowych, dzięki czemu pacjenci z niepełnosprawnościami osiągają znaczną samodzielność. Podczas rehabilitacji z Pragma System pacjenci zyskują większą świadomość ciała i swoich możliwości (inaczej niż przy podwieszeniu sztywnym lub w egzoszkielecie, kiedy pacjent nie może czuć się swobodnie). Jest niezastąpiony przy pionizacji jak i podczas nauki chodu. Z urządzenia mogą korzystać osoby leżące oraz poruszające się na wózku inwalidzkim. Dzięki urządzeniu pacjenci wykonują ćwiczenia w pozycjach, które były dla nich wcześniej trudne lub niedostępne (np. pozycja czworacza). Pacjenci nie odczuwają też strachu przed upadkiem podczas ćwiczeń w pozycji pionowej, co jest szczególnie ważne w rehabilitacji dzieci. Widoczne efekty ćwiczeń sprawiają, że pacjenci są zaangażowani w terapię i zmotywowani do dalszej walki o odzyskanie sprawności.


Poradnie działające w Ośrodku

W Ośrodku działają cztery specjalistyczne Poradnie, które prowadzą kompleksową terapię niemowląt i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi pod kierunkiem lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutów, psychologów dziecięcych, logopedów.

 • Opiekę nad dzieckiem zapewnia doświadczony zespół wielospecjalistyczny.
 • Stosujemy nowoczesne standardy diagnostyki i terapii małego dziecka.
 • Terapia opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka.

Więcej...


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej


Godziny przyjęć pacjentów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:25 – 15:00 07:25 – 15:00 07:25 – 15:00 07:25 – 15:00 07:25 – 15:00
 • Celem wizyty w Poradni Rehabilitacyjnej jest zdiagnozowanie problemu rozwojowego dziecka.
 • Lekarz dokonuje oceny wskazań oraz przeciwskazań do rehabilitacji dziecka.
 • Efektem wizyty w tej Poradni jest skierowanie na terapię.

Więcej...


Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci


Godziny przyjęć pacjentów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:00 – 19:00 13:00 – 16:30
 • Diagnostyka i terapia realizowana w Poradni Psychologicznej dostosowana jest do wieku dziecka.
 • Nasza praca bazuje na wieloletnim doświadczeniu i nowoczesnych metodach diagnostycznych.
 • Psycholog wspiera poradnictwem rodziców i opiekunów naszych pacjentów.

Więcej...


Poradnia Psychologiczna dla Dzieci


Godziny przyjęć pacjentów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 – 15:30 14:00 – 20:00 08:00 – 15:30 08:00 – 20:00 08:00 – 15:30
 • W Poradni Logopedycznej prowadzimy profilaktykę i terapię rozwoju mowy.
 • Poradnictwem obejmujemy dzieci od okresu niemowlęcego.
 • Pracujemy w ścisłej współpracy w rodzicami i opiekunami dziecka.

Więcej...


Poradnia Logopedyczna


Godziny przyjęć pacjentów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:30 – 12:00 07:30 – 11:30
14:00 – 19:00
07:30 – 15:00 07:30 – 19:00 11:30 – 15:00
 • W ramach usług komercyjnych oferujemy diagnostykę i terapię psychologiczną oraz fizjoterapię pediatryczną.
 • Diagnostyka i terapia dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb i wieku dziecka.
 • Gimnastyka korekcyjna dzieci z wadami postawy (Kinezyterapia).

Więcej...


Wizyty komercyjne


Godziny przyjęć pacjentów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16:30 – 19:30 15:00 – 19:00 12:00 – 19:00

Umów wizytę w Poradni

Wizytę dziecka w Poradniach Ośrodka można zarejestrować pod warunkiem posiadania skierowania (*) od lekarza rodzinnego, pediatry, neurologa lub innego lekarza kierującego. W celu rejestracji wizyty wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 421 68 62

NFZ

(*) czterocyfrowy tzw. kod dostępu

Wysyłanie...
Informacje dotyczące wizyty dziecka w Poradni Ośrodka zostały wysłane. Dziękujemy!

Umów wizytę telefonicznie

Rejestracji wizyty dziecka w Poradni można również dokonać telefonicznie dzwoniąc do Ośrodka. Przygotuj potrzebne informacje dotyczące dziecka, rodzica lub opiekuna oraz skierowania do właściwej Poradni i zadzwoń na numer +48 12 421 68 62

Godziny rejestracji pacjentów do wszystkich Poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

07:00 – 15:00 07:00 – 19:00 07:00 – 15:00 07:00 – 18:00 07:00 – 15:00

Ważne pytania i odpowiedzi

Wielu Rodziców zadaje nam pytania, które wynikają z troski o zdrowie ich dzieci, ale także są istotne dla dobrego zrozumienia procesu rehabiitacji i osiągnięcia właściwych efektów terapeutycznych. Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Wizyta w czasie pandemii

Jak przygotować się do wizyty w czasie zagrożenia epidemicznego?

Kwestia badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych w Poradniach w czasie epidemii jest uregulowana odpowiednimi przepisami, opublikowanymi na stronach Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Do tych ogólnych zasad należy się bezwzględnie stosować, a dodatkowo uwzględnić również zasady i zalecenia naszego Ośrodka.

 • Zalecana jest obecność tylko jednego rodzica lub opiekuna w trakcie wizyty.
 • Prosimy o punktualne zgłaszanie się na wizyty w celu unikania kontaktu z innymi pacjentami.
 • Na terenie Ośrodka istnieje obowiązek noszenia maseczek, mycia i odkażania rąk.
 • Prosimy o zabranie podkładu lub pieluszki tetrowej oraz własnej grzechotki lub zabawki dziecka.
 • Zalecamy także, by zabrać ze sobą własny długopis.

Diagnostyka i terapia

 • Rehabilitacja rozwojowa korzysta z możliwości adaptacji i reorganizacji Ośrodkowego Układu Nerwowego we wczesnych stadiach rozwoju (tzw plastyczności OUN). Nadrzędnym celem rehabilitacji rozwojowej jest niedopuszczenie do niepełnosprawności. Stymulacja rozwoju z zastosowaniem terapii neurokinezjologicznej Vojty okazuje się łatwiejsza i skuteczniejsza im wcześniej wprowadzona (tzn. w pierwszym półroczu życia, optymalnie 2-4 mż).

 • Wczesna diagnostyka i terapia daje dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego szansę na pełną normalizację. Pokazują to badania wieloośrodkowe:
  - w badaniu niemieckim - 94% dzieci z pełną normalizacją do końca 1 roku życia
  - w badaniu japońskim - 92% pełnej normalizacji
  - w badaniu polskim (Kraków) - 87% pełnej normalizacji

 • Metody terapii dobierane są indywidualnie dla pacjenta. Często terapia zawiera elementy kilku metod. Najistotniejsze z nich to:
  • Terapia neurokinezjologiczna Vojty
  • Terapia myofascialna Pfafenrota
  • Terapia Manualna
  • Trójwymiarowa Terapia Manualna Stóp Zukunft Huber
  • Terapia SI
  • Terapia ręki

 • Terapia ma charakter kompleksowy i ciągły. Czas trwania terapii jest indywidualnie dobierany w zależności od potrzeb pacjenta. W przypadku niemowląt terapia trwa do momentu normalizacji rozwoju.

 • Każda wizyta w Ośrodku ma charakter diagnostyczno-terapeutyczny. Specjalista wspólnie z rodzicem omawia postępy rozwoju dziecka, a następnie terapeuta instruuje rodziców jak mają wykonywać poprawnie ćwiczenia w domu. Odpowiednio dobrana częstość wizyt w poradniach Ośrodka zapewnia stały nadzór nad terapią domową.

Rola specjalisty w diagnostyce i terapii

 • Psycholog dokonuje oceny funkcjonalnej niemowlęcia. Diagnozuje wszystkie sfery rozwojowe dziecka, w tym rozwój ruchowy, rozwój mowy i rozumienia mowy, rozwój percepcji (zdolność do poznawania świata), rozwój społeczny ( relacji z osobami w swoim otoczeniu).
  Psycholog posiada narzędzia diagnostyczne do wykrywania zaburzeń we wspomnianych sferach na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W trakcie spotkań diagnostycznych omawiany jest niezwykle ważny problem rozwijania więzi z dzieckiem. Analizowany jest szeroki wachlarz zachowań dziecka jak na przykład rytm snu i karmienia, wczesne formy komunikowania swoich potrzeb: płacz, uśmiech, głużenie, gaworzenie, wskazywanie palcem, nawiązywanie kontaktu wzrokowego i emocjonalnego. Obserwacji podlega również sposób w jaki dziecko reaguje na różnorodne bodźce zewnętrzne (np. dźwięk lub dotyk). Omawiane są pierwsze formy wspólnej zabawy, relacja z rodzeństwem, adaptacja do nowych sytuacji: podróż , przeprowadzka, żłobek, strata osoby bliskiej i lęk separacyjny.
  Psycholog wspiera również rodziców w sytuacji trudnych zachowań obserwowanych u dziecka jak np. autoagresja lub agresja w stosunku do innych osób, zaburzenia odżywiania, zaburzenia czynności fizjologicznych mogących wynikać z problemów emocjonalnych dziecka lub rodziców.

 • Okres przedszkolny to czas kiedy większość dzieci zaczyna integrować się w grupie rówieśniczej. Jest to przełomowy okres kiedy to ujawniają się różnorodne problemy rozwoju: ruchowego, umysłowego, emocjonalnego, społecznego. Okazuje się czasami, że dziecko nie ukończyło jeszcze procesu integracji w pierwszej swojej grupie społecznej - rodzinie.
  W razie zdiagnozowanych zaburzeń, psycholog dobiera formę terapii:
  - terapia indywidualna dziecka
  - terapia rodzinna
  - psychoedukacja

 • W ostatnim czasie, szczególnie pandemii wzrosła świadomość społeczeństwa na temat problemów natury psychologicznej dzieci w wieku szkolnym. Pomoc psychologa w wielu wypadkach jest konieczna.

  Diagnoza psychologiczna w tym okresie obejmuje:
  • badanie rozwoju umysłowego
  • diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych (lęki, fobie, żałoba po stracie, rozpad rodziny, krzywdzenie, zaparcia, moczenie)
  • diagnozowanie zaburzeń okresu dorastania (tożsamości, odżywiania, obrazu siebie, relacji w rodzinie, relacji rówieśniczych)

  Forma terapii dobierana jest w zależności od potrzeb dziecka:
  • terapia indywidualna
  • terapia rodzinna
  • terapia wspierająca

 • Obecność tego specjalisty w diagnostyce i terapii dziecka jest niezwykle ważna. Z rodzicami przeprowadza wywiad dotyczący przebiegu ciąży, okresu okołoporodowego. U niemowlęcia specjalista ocenia umiejętności leżące u podstaw rozwoju mowy i komunikacji. Ocenia też rozwój funkcji pokarmowych, sprawdza odruchy ze sfery orofacjalnej. U dzieci starszych ocenia kompetencje językowe i komunikacyjne. Logopeda udziela także rodzicom wskazówek dotyczących stymulacji rozwoju mowy i profilaktyki logopedycznej.

Dla Pacjenta

Praca Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego opiera się na ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami małych pacjentów, których zaangażowanie jest nieodzowne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Nasz Ośrodek dokłada wszelkich starań do rzetelnego wypełniania świadczeń zdrowotnych oraz przekazywania informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, w zakresie praw jakie pacjent posiada.

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta można składać w rejestracji Ośrodka, przesyłać pocztą na adres Ośrodka lub w formie skanu na adres e-mail: rejestracja@korwr.pl. Kontakt telefoniczny pod numerem +48 12 421 68 62

Szablon wniosku i inne informacje na temat udostępnienia dokumentacji medycznej dostępne są tutaj >>>

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z siedzibą w Krakowie, ul. Prochowa 12, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000133074 oraz do Rejestru Wojewody Małopolskiego pod numerem 000000006291 - Klauzula informacyjna RODO >>>

Jakie są moje prawa jako pacjenta?

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Zbiór praw pacjenta (poniżej do pobrania) jest umieszczony także w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, na tablicy informacyjnej w naszym Ośrodku.

Prawa Pacjenta    Polityka Ochrony Dzieci

Szkolenia

Szkolenia to jedna z wielu działalności Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, które jest organizacją pożytku publicznego i organem prowadzącym Ośrodek. Kadra szkoleniowa rekrutuje się spośród praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nich nauczyciele z Przedszkola Integracyjnego Montessori oraz pracujący w Ośrodku lekarze pediatrzy, specjaliści rehabilitacji i psychologowie kliniczni.

Mamy wieloletnie doświadczenie

Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego organizuje szkolenia w zakresie wczesnej diagnostyki i terapii dzieci już od 1993 roku, współpracując z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium.

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Kurs realizuje założenia ustawy o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Celem jest przybliżenie metody diagnostyki i terapii rozwoju dziecka od narodzin do 6 roku życia.

Podstawy Diagnostyki Pediatrycznej w Fizjoterapii

W Ośrodku prowadzimy szkolenia z podstaw diagnostyki pediatrycznej w fizjoterapii ze strategiami leczniczymi w wybranych zaburzeniach wczesnorozwojowych.

Szkolimy specjalistów na całym świecie

W ramach naszej działalności dydaktycznej przeszkoliliśmy już specjalistów z 19 krajów świata, od Kazachstanu i Kirgistanu po Meksyk i USA.

Kształcenie Podyplomowe dla Psychologów Klinicznych

Pod kierunkiem naszych specjalistów w Ośrodku odbywają się praktyki w ramach kształcenia podyplomowego psychologów klinicznych.

Kurs Pedagogiki Montessori

Współpracujemy w organizacji kursów podyplomowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wg Pedagogiki Montessori - 3-6 r.ż.

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszych szkoleń?

Programy kursów, aktualny plan szkoleń oraz inne informacje związane z organizacją i warunkami uczestnictwa w szkoleniach znajdują się na stronie Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego.

Więcej...

Kontakt

Zadzwoń lub napisz do nas, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Ośrodku i jego Poradniach, uzyskać informacje na temat prowadzonych szkoleń lub dotyczące Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i jego działalności.
Jeśli chcesz zarejestrować dziecko na wizytę w jednej z Poradni Ośrodka wybierz przycisk REJESTRACJA

Zadzwoń

+48 12 421 68 62

Przyjdź

ul. Prochowa 12, Kraków 31-532

Ośrodek dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych przeznaczonych dla pacjentów. W okolicy Ośrodka możliwe jest parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Prochowej w strefie parkowania z opłatą strefową. Budynek Ośrodka dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd oraz windę.

Wysyłanie...
Twoja wiadomość została wysłana do naszego Ośrodka. Dziękujemy!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego z siedzibą w Krakowie, ul. Prochowa 12, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000133074 oraz do Rejestru Wojewody Małopolskiego pod numerem 000000006291 - Klauzula informacyjna RODO >>>